La Cooperativa

L’Escola és una cooperativa formada per tots els pares i mares dels alumnes, amb uns estatuts elaborats d’acord amb la Llei de Cooperatives vigent. La raó social és ESCOLA TEIDE SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA. Les famílies que accedeixen a l’Escola tenen l’obligació de formar part de la Cooperativa assumint, com a mínim, un títol del capital social.


Com a socis, els pares i mares tenen dret a:
 

         • Utilitzar els serveis d’ensenyament per als seus fills.


         • Escollir i ser escollits per als càrrecs dels òrgans de govern de la societat.

         • Participar amb veu i vot en l’adopció d’acords en l’Assemblea General.

         • Rebre informació de la marxa econòmica de la Cooperativa.

El soci pot formar part dels següents òrgans de la Cooperativa:

         • Consell Rector

         • Interventors de Comptes

         • Consell Escolar

Els càrrecs no tenen retribució i és recomanable que la majoria de socis pertanyin al llarg de l’escolaritat dels seus fills a algun dels òrgans esmentats.