Curs 2020-2021
Equip directiu

Maria Clavel

Directora

Toni Gallego

Sotsdirector

Magda Texidó

Cap d'estudis d'educació primària i educació infantil

Maribel Salgado

Cap d'estudis d'educació secundària

Please reload