Educació Secundària

​

A l’Escola Teide concebim l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), com un moment molt important en la trajectòria i acadèmica dels nostres alumnes. És per aquest motiu que, mitjançant una àmplia oferta de grups reduïts, oferim a cadascun dels nostres alumnes l’atenció que necessiten. A més a més, l’assessorament psicopedagògic intern i extern permet individualitzar al màxim l’atenció de l’alumne i oferir a les famílies les respostes necessàries en un moment clau en el desenvolupament dels nois i noies.

Durant aquesta etapa els alumnes disposen de:

  • Desdoblaments a matemàtiques i llengües. 

  • Speaking en petit grup.

  • Naturals - Science: es continua impartint part de la matèria en anglès, tal i com es fa a primària.

  • Segona llengua estrangera (alemany) durant tota l'etapa.

  • Àmplia oferta de matèries optatives.

  • Orientació per part de la psciòloga del centre i assessorament en la continuïtat d'estudis.​

  • Crèdit de Síntesi: possibilitat d'estada de quatre dies fora de l'escola o bé realització de tallers, sortides i altri al mateix centre.

  • Estades a països de llengua anglesa.

  • Itineraris a 4t d'ESO.

  • Treball de recerca amb tutor individual.

Descarrega't els horaris de PRIMER, SEGON, TERCER i QUART d'ESO.