Educació Primària

​

L'Educació Primària és l'etapa que comprén des dels 6 fins als 12 anys i és l’etapa més llarga de l’educació dels alumnes. Està dividida en tres cicles: inicial, mitjà i superior. 

Després de passar per l’Educació infantil és a l’Educació primària on els nens i nenes adquireixen els hàbits i les competències necessàries que fonamentaran la base dels aprenentages que aniran assolint a través del seu procés formatiu.

En ser una escola petita i familiar, al Teide podem acompanyar des de molt a prop tots i cadascun dels nostres alumnes detectant qualsevol inconvenient o entrebanc que puguin trobar de manera immediata.  

Les hores complementàries i els reforços ajuden, juntament amb el currículum,  a progressar els alumnes i a assolir les competències bàsiques.

 

També formen part de la nostra manera d’entendre el procés formatiu les sortides les convivències, que any rere any permeten que alumnes i mestres es relacionin de manera més intensa en un ambient distès fora de les aules alhora que integren aprenentatges i valors.

Descarrega't l'horari de PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ i SISÈ de Primària.