d4c369b3-ff30-4176-a431-6d6e4b37904b.JPG
Però primer, les presentacions. Qui som?

Som una cooperativa de famílies. Això vol dir que funcionem una mica diferent a la resta d'escoles. Estem concertats per la Generalitat i ens devem al Departament d'Ensenyament, però els titulars del centre som les famílies i, representats en una Junta Rectora que es tria en assemblea, anem prenent totes les decisions sobre les línies d'acció del centre, la gestió administrativa i el tipus d'educació que volem per als nostres fills. El pertànyer a una cooperativa fomenta la solidaritat i la sensació de pertinença a un grup, a una gran família. Molts pares i mares de l'escola s'impliquen i s'organitzen per realitzar diferents tasques a l'escola, des de tallers de lectura, reparacions o manualitats!

El nostre centre només té una línia. Això vol dir que per cada nivell només tenim una classe, un grup. Això afavoreix l'ambient familiar i proper de tots els alumnes i professors. Coneixem molt bé als nostres alumnes des de que entren amb 3 anys fins que se'n van amb 16. A més, afavorim molt el vincle de la gent gran amb els petits, realitzant diferents activitats compartides com els Padrins de Lectura.

Som una escola laica que respecta totes les cultures i religions. En el nostre centre conviuen en total harmonia tot tipus de creences. No impartim cap assignatura de religió, sinó que ens esforcem a transmetre valors universals i humans en cadascuna de les matèries i amb el nostre exemple com a adults.

A més, estem situats en una ubicació privilegiada. La nostra escola va començar sent una petita masia que encara es conserva i s'ha anat ampliant fins a ser el col·legi que ara és; envoltat de cases unifamiliars, carrers amb poc trànsit, sense soroll, prop de la muntanya... un lloc realment tranquil des d'on, fins i tot, es pot veure el mar!

Quines són les línies generals de l'escola?
 • L'educació emocional. A l'Escola Teide creiem que gestionar les emocions és la clau que ens permet controlar com vivim la vida. Per això la nostra programació didàctica va orientada a afavorir espais de reflexió, de co-aprenentatge i d'expressió personal.

 • Atenció a la diversitat. Som una escola inclusiva i amb molta experiència en l'acolliment i el tractament de la diversitat a l'aula. Per a nosaltres és molt important que l'alumne es senti integrat, útil, acompanyat i, sobretot, que creix i evoluciona. Per això, tot i tenir només una línea, intentem treballar amb grups encara més petits o incloent-hi un segon professor a l'aula. A educació infantil, per exemple, posem a l'abast 30h de reforç setmanals repartides entre els diferents grups segons necessitat; a primària 60h, i a secundària fem desdoblaments amb dos professors a les matèries de llengua catalana, castellana, matemàtiques i anglès. Tot això sense comptar les hores de les vetlladores que s'hi afegeixen cada any.

 • Aprenentatge plurilingüe. Considerem els idiomes com un vehicle de coneixement i de cultura, i per això, a la nostra escola conviuen diferents llengües d'aprenentatge. El català, que es la llengua vehicular de la nostra escola, el castellà, com a llengua pròpia, l'anglès, com a llengua estrangera i de comunicació internacional, i l'alemany com a segona llengua estrangera i de futur. L'aprenentatge de la llengua anglesa es fa des de l'etapa d'Educació Infantil fins a 4t d'ESO i es basa en la metodologia AICLE, on a part de la matèria de llengua anglesa, s'estudien continguts d'altres matèries en anglès (com Storytelling i psicomotricitat a infantil, Science a primària o Speaking a secundària). A més, a secundària es realitzen estades a l'estranger on els nostres alumnes conviuen amb famílies de parla anglesa mentre estudien la llengua sobre el terreny.

Com es treballa a infantil?

Com que ja has llegit molt, què et sembla si t'ho fem una mica més lleuger? Fes clic al vídeo.

Encara vols saber més?

Les sessions de “Storytime” es duen a terme amb l’objectiu d’introduir de manera general la llengua anglesa a partir de literatura infantil en anglès. Aquesta complementaria, es desenvolupa per projectes basats en un conte infantil, això vol dir que a través de la lectura o visualització de cada obra literària s’introdueixen diferents activitats de plàstica (Arts and Crafts) i nou vocabulari. Tanmateix, es treballa speaking and listening, a través de l’escolta activa del conte i la representació de la història per part de l’alumnat.

A l’escola considerem que treballar l’hort és una manera d’oferir als nostres alumnes una educació mediambiental que se centra en la cura i el respecte de la natura. Tenim com a objectiu promoure el coneixement del medi, i les tècniques de treball agrícoles, així com els materials i les eines que s’utilitzen. I sobretot que els infants més petits prenguin consciència d’on surten els aliments.

Durant aquest curs hem estat netejant l’hort arrancant les males herbes des de l’arrel, hem llaurat la terra i hem plantat plantes aromàtiques, enciam, ceba i alls.

A la complementària de música es treballen els elements del so a través de jocs musicals, cançons, dites, danses i audicions. Es treballen  la materialitat del so, la seva qualitat, intensitat, durada, timbre, melodia, així com algunes obres , autors i compositors. Per exemple a EI5 estem treballant a Vivaldi i aprofitem els canvis d'estació per treballar el fragment musical que correspon. Aprofitant també el projecte d'Escola de Rock hem anat treballant diferents estils musicals així com els seus instruments.

Totes les sessions de psicomotricitat són en anglès i es basen en el mètode Aucouturier, aquest consisteix a dur a terme sessions on els infants treballen els continguts de manera lúdica, proporcionant-los els recursos materials necessaris.

Aquest mètode es divideix en les següents fases: fase 1,  on els infants arriben a la sala de psicomotricitat, el mestre recorda les normes, i explica la sessió; fase 2, on els infants posen en moviment tot el seu cos, aconseguint descarregar una gran quantitat d’energia, tensions, conflictes... per tant s’aconsegueix una descarrega tònica que li permet arribar a una descàrrega emocional; fase 3, on els infants parlen sobre com s’han sentit i què és el que més els ha agradat de la sessió i ajuden a la mestra a recollir el material; i fase 4, que és la fase de relaxació abans de tornar a l'aula habitual.

 

 

A part d'això, quins aprenentatges o projectes diferents m'ofereix l'escola?

Doncs a primària, per exemple, a part de les matèries curriculars tradicionals apostem per unes matèries complementàries que​ pretenen apropar el coneixement als infants d’una manera més significativa que els ajudi en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. Partint dels coneixements previs i la motivació de l’alumnat i, amb l’objectiu d’interioritzar nous coneixements,  es proposen activitats que fomenten la seva creativitat i autonomia, treballant tant en equip com individualment i respectant els diferents ritmes d’aprenentatge:

 • Robòtica. En aquesta complementària, es fomenta l’interès per la ciència i la tecnologIa i es desenvolupen les habilitats i competències del s.XXI (STEM: science, technology, engineering and mathematics). Treballem en equip per resoldre reptes mentre aprenem sobre robòtica, programació i ciència. Per fer-ho, utilitzem la metodologia LEGO Education basada en la construcció activa i el descobriment guiat.

 • Science. Desde on treballem en equip fent experiments en anglès que fomenten l’interès per la ciència i ens ajuden a reforçar la llengua estrangera. L’objectiu és fer de l’aprenentatge de les ciències quelcom més pràctic i atractiu per l’alumnat, fent-los partícips d’aquest aprenentatge. D’aquesta manera, aconseguim que s’impliquin i que tinguin més vocabulari en anglès.

 • Club de lectura. On a partir de contes, històries, auques… es creen situacions en les quals s’utilitzen estratègies comunicatives com debats, exposicions, dramatitzacions… per treballar no només la comprensió lectora i l’expressió oral, sinó també les emocions i els valors relacionant-los amb el dia a dia de l’alumnat.

 • English Corner. A partir de mitjans audiovisuals, jocs, contes i duen a terme diferents projectes que sorgeixen dels interessos de l’alumnat, treballem l’expressió oral i les dimensions de l’àmbit lingüístic de la llengua estrangera, posant èmfasi en l’expressió i comunicació oral.

 • Projecte Hort. El treball de l’hort a l’escola permet a l’alumnat prendre consciència i sensibilitat davant les qüestions mediambientals. A més a més, mantenir l’hort ajuda als infants a fer-se preguntes i reflexionar sobre la nutrició de les plantes a partir de l’observació. 

 • Matemàtiques manipulatives. A cicle inicial, per reforçar la base de les matemàtiques, treballem tant individualment com en grup amb diferents materials manipulatius com reglets, àbacs, links… creant situacions d’aprenentatge per tal que els infants aprenguin jugant.

 • Parlem? En aquest espai l’alumnat treballa la dimensió de la comunicació oral. A partir dels seus interessos, els infants produeixen textos orals de tipologia diversa i interactuen oralment. Les activitats que es proposen requereixen recerca i tria d’informació, presentació i ús dels recursos de suport i treball d’habilitats relacionades amb l’expressió oral com la gestualitat, el volum, el ritme… També es reforça la creativitat i l’autonomia, ja que són ells el centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge.

 • Emprenedoria. El Programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) vincula els ajuntaments i les escoles per fomentar la cultura emprenedora en el cicle superior d’educació primària, desenvolupant els valors, els hàbits i les capacitats de l’emprenedoria. Durant un curs escolar, els nens i nenes creen i gestionen una cooperativa escolar amb el recolzament de l’escola, l’ajuntament i les empreses i entitats del municipi.

 • Tècniques d'estudi. En aquesta complementària, s’ofereixen diferents materials i recursos per tal de facilitar l’estudi personal de cadascun dels nens i nenes de l’aula, per tal d’ajudar-los a organitzar-se el treball i millorar les seves habilitats d’aprenentatge per encetar de la millor manera la seva propera etapa dins l’educació obligatòria.

A més, tenim un altre projecte transversal que es treballa a totes les etapes de l'escola que es diu Escola de Rock i Missió Nicaragua. Tots dos són dues cares d'una mateixa moneda, dos projectes germans. El primer es caracteritza per programar breus audicions musicals dins de l’aula. A través de l’arribada del grup de música a l’escola es proposen activitats i projectes interdisciplinaris per a treballar transversalment les competències clau i el currículum pedagògic de l'alumnat. L'última visita va ser la del Joan Colomo! La Missió Nicaragua és la continuació de la Missió Kènia de l'any passat, consisteix en aconseguir finançament per cobrir el cost de construcció dꞌuna nova escola pública a Jiñocuabo mitjançant projectes dꞌinnovació pedagògica on la música, la plàstica, la literatura i les arts vehicularan processos dꞋAprenentatge i Servei per a assolir els objectius del projecte de cooperació internacional. A través d'aquesta cooperació, es co-dissenyen projectes dꞌinnovació pedagògica amb la resta de centres educatius col·laboradors.

Com ja hem comentat, la nostra implicació amb la diversitat és enorme, i un exemple més són els projectes Órbita i Mart XXI. Aquests projectes estan pensats per recuperar la motivació pels estudis d'aquells alumnes que, malgrat tots els nostres esforços, arriben a les etapes finals de la secundària i es troben despenjats dels estudis o creuen que difícilment podran acreditar el títol.  Amb el projecte Òrbita es busquen empreses locals relacionades amb les activitats laborals que més s'ajustin als interessos dels alumnes i es fa un conveni de treball pel qual poden sortir de l'escola un nombre d'hores a la setmana per aprendre aquell ofici i tenir una primera experiència real amb el món laboral. Aquest conveni està lligat a una innegociable millora dels resultats acadèmics i els professors adapten les matèries dels alumnes participants per ajudar-los a compatibilitzar totes dues tasques. El projecte Mart XXI, en canvi, mira de portar als alumnes que tenen interessos tècnics i científics però no estan tenint problemes per tirar endavant el curs. Aquests alumnes assiteixen a la UPC de Castelldefels per realitzar pràctiques i investigacions que permetin en un futur assegurar la vida humana a Mart.

Un altre exemple de la vinculació de l'escola amb el seu entorn i del nostre compromís amb l'educació emocional i en valors, són els projectes EcoTeide i el projecte de Servei Comunitari. Tots dos es realitzen a secundària i tenen com a objectiu la conscienciació dels nostres adolescents de que el futur de la societat passa per la solidaritat i l'ecologia. De fet, la nostra escola va ser de les primeres que, fa anys, va fer obligatori el servei comunitari que ara s'ha implantat des del Departament. Els nostres alumnes han de fer 10h fora de la jornada lectiva ajudant a diferents associacions i col·lectius, com residències de gent gran, bancs d'aliments, animació infantil, etc.

wa.jpg
fdg.jpg
fdgs.jpg
fh.jpg
dsf.jpg
Quins altres serveis ofereix l'escola?

Doncs a més de la nostra activitat lectiva l'escola ofereix diferents serveis per a les famílies membres de la cooperativa com són:

 • Acollida matinal de nens per aquelles famílies que hagin de marxar a treballar més d'hora. Comença a les 8 del matí i es pot fer sencera o per trams. També hi ha acollida a la tarda sota demanda.

 • Servei de menjador amb cuina pròpia i menú elaborat pel nostre cuiner. Tenim menús adaptats per a musulmans, celíacs i intolerants a la lactosa.

 • Departament psicopedagògic que atén els alumnes des de infantil, amb observacions, recomanacions i seguiment, fins a secundària, on es realitza una orientció acadèmica sobre les víes post-obligatòries que tenen els alumnes. A més, es realitzen proves d'aptituds i de personalitat a segon de primària i a tercer d'ESO.

 • Activitats extraescolars gestionades pels propis pares i mares de l'escola. Cada any l'oferta canvia però algunes de les més habituals són el ball, el multiesport, el futbol, les arts marcials o el voleibol. A més també hi ha una comissió de carnestoltes que surten a la rúa de la vila, aquest any vam ser els guanyadors!

 • Estades a l'estranger a secundària amb famílies de parla anglesa, sent Dublín, Galway i Edimburg les destinacions més habituals. A més, cada any els alumnes realitzen un últim viatge a quart d'ESO on coneixen la cultura i costums d'alguna ciutat europea.

 • Dintre de l'horari lectiu, però voluntari, hi ha la possibilitat de fer classes de natació des de EI3 fins a 4t de primària.

I tot això quant em costarà?

Tenim les quotes més baixes de tota l'oferta de concertades de Viladecans. La quota mensual per a totes les etapes és de 105,50€. Aquesta quota correspon a l'exercici 2019-2020 i té dos parts, la que correspon a la quota de soci de la cooperativa, i el cost de les matèries complementàries i projectes innovadors.

 • Educació Infantil: Coop. 62,25€ Compl. 43.25€

 • Educació Primària: Coop 62,25€ Compl. 43.25€

 • Educació Secundària: Coop. 85,25€ Compl. 20.25€

Existeix una quota inicial solidària d'entrada a la cooperativa de 100€ que es paga una sola vegada per familia i fins al final de l'etapa educativa de l'últim fill al centre. La quota baixa als mesos de juliol i agost a només 20€ per família.

Però com que nosaltres també som pares i mares i sabem que els començaments sempre costen t'oferim també la possibilitat d'accedir a les Beques Teide 40 Aniversari. Es tracta d'una reducció de la quota per ajudar a totes les famílies que comencen EI3. Assumint el cost de les complementàries i pagant, només, la quota cooperativista, és a dir, 62,25€ al mes. Aquesta beca només es pot executar si hi ha un mínim d'alumnes.

Per què hauria d'escollir l'Escola Teide?

Perquè som l'única cooperativa de famílies de la localitat. L'única que et garanteix un paper vital en l'educació escolar dels teus fills. Perquè a la nostra escola el teu fill/a no serà un nombre més. Perquè ens avalen 40 anys d'experiència formant persones. Formant no només un currículum acadèmic sinó individus capaços de enfrontar-se als reptes de les societats futures. I ho fem des de l'acompanyament emocional, des del co-aprenentatge, sumant el millor de l'escola tradicional i de les innovacions educatives, apostant per les arts i la vivificació d'experiències com a vehicle d'aprenentatge i, sobretot, perquè els nostres exalumnes, que ens visiten constantment, són la nostra millor carta de presentació.

Som Escola

Som Cooperativa

Som Teide