Equip Directiu
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària
PAS
Consell Escolar
Consell Escolar

Imma Quintín Quílez

Directora.

Francisco Herrada López

Representant del titular.

Jesús Férriz Córdoba

Representant del titular.

Esther Vilà Vidal

Representant del titular.

Ruth Cebador Pellicer

Representant de l'Ajuntament.

Eva Segura Bartos

Representant del professorat.

Mario Núñez Cerón

Representant del professorat.

Noemí Brenes Borrallo

Representant del professorat.

Magda Teixidó Serradell

Representant del professorat.

Guillem Fernández Pérez

Representant de l'alumnat.

Alessia Franze González

Representant de l'alumnat.

Mª Luisa González Cassasola

Representant de pares i mares.

Antoni Mazón Arona

Representant de pares i mares.

Isabela de Melo Mussi

Representant de pares i mares.

Cecília Pasamontes Cámara

Representant de l'AMPA.

Carmen Guevara Hernández

Representant del personal d'administració i serveis.

Please reload