Educació Infantil

Cristina Milla

Mestra especialista en educació infantil i llengua anglesa.

Tutora de EI3.

Alba Cabané

Mestra especialista en Educació Infantil.
Tutora EI4.

Ana Pérez

Mestra d'educació infantil. 

Tutora EI5.

Esther Puig

Mestra especialista en Educació Infantil.
 

Asun Fernández

Mestra especialista en Educació Infantil.

Reforç EI3.

Magda Texidó

Mestra especialista en Educació Infantil.
Reforç EI4 i EI5.

Please reload