L'AMPA

L’AMPA es reuneix tots els dimarts de  17:00h a 18:00 h. De manera puntual es poden concertar trobades fora d’aquest horari.

 

Podeu trobar més informació a la seva pàgina web:

http://ampateideviladecans.es

Per a qualsevol aspecte a comentar es pot fer ús del correu electrònic:

ampateide@gmail.com