Acció tutorial

La finalitat del nostre Pla d'Acció Tutorial és donar eines, recursos, competències al infants des de ben petits perquè es converteixin en persones dignes, felices i respectuoses. I des de l’àmbit on l’educador pot actuar: l’escola i la interacció amb la família.

Creiem que perquè un nen pugui aprendre ha d’estar emocionalment estable i tranquil. L’educació emocional i l’acadèmica van lligades de la mà. El millor recurs que se li pot oferir és l’educador i que aquest no permeti que en ells decaigui l’amor per la vida.  Fer de l’escola un lloc on els infants tinguin interès per anar i, per sobre de tot, educar-los amb amor i vocació.

Els objectius seran concretats a nivell grupal i les sessions també es realitzaran en grup, els blocs temàtics responen tant a les necessitats col·lectives com individuals. Per tant, es tindran en compte les característiques i particularitats de cada infant així com possibles adaptacions per a les necessitats educatives especials.

Amb aquesta planificació, esperem potenciar valors com: el respecte, la solidaritat i l’acceptació, que els podem extrapolar a totes les situacions de la vida, tant amb un mateix com amb els altres.